Keronite

Keronite omvandlar ytan på lättmetaller till en hård tät keram med enastående korrosions och slitage motstånd.
 
Hårdhet 800-2000HV på aluminium
Hårdhet 400-600HV på magnesium
Klarar upp till 2000 timmar i saltdimskåp
Elektriskt isolerande
Värmebarriär – 500°C aluminium (2000°C momentant) & 1000°C på magnesium
Skikttjocklekar mellan 5-150µ
 
Keronite-skiktet är atomärt bundet till ämnet och har ändå alla de värmebarriärsegenskaper som keramik har.
Keronite är även en ideal grund för reptåliga lacker, limning eller för kompositer såsom PTFE.
Keronite processen kan användas på alla kända aluminiumlegeringar, även de med en hög kopparhalt som på grund av detta ej kan hårdanodiseras.