Förkoppring

Förkoppring kan utföras på olika material såsom stål, rostfritt stål, aluminium och pressgjuten zink. Skiktet fälls ut elektrolytiskt till önskad skikt tjocklek > 5 µm.
 
Användningsområden
 
Underbeläggning i kombination med nickel-krom för ökat korrosionsskydd
Spärrskikt vid ytbehandling av pressgjuten zink, mässing mm.
Förbättrad vidhäftning på höglegerade stålsorter, härdat gods mm.
Dekorativt utseende med möjlighet till antikbehandling
Maskering före härdning sk stop-off maskering
Ökad elektrisk/värme konduktivitet
Lod vid svetsfogning/lödning