Kemisk förnickling

Kemisk förnickling är en nickel/fosforbeläggning där vi genom att variera fosforinnehållet kan erhålla olika egenskaper.
 Den främsta egenskapen hos kemisk förnickling är att skiktet i motsats till elektrolytiska beläggningar är jämnt fördelat även på komplicerade detaljer.

Brink AB utför tre typer av kemisk förnickling:

Mellanfosfor:
P = 6-9% för gott korrisionsskydd, god lödbarhet, smörjande egenskaper, goda nötningsegenskaper. Hårdhet upp till 850 Vickers efter värmebehandling.
 
Mellanfosfor Svart: P=6-9% vilket färgas svart, samma egenskaper som mellanfosfor.
 
Högfosfor:
P = 11-13% för extremt gott korrosionsskydd.
 
Dispertionsbeläggning:
Med ca 20 vol% teflon i skiktet som ger följande egenskaper: 11-16 % fosforinnehåll. Friktionsreducerande. Ökad nötningsbeständighet. Bättre släppegenskaper. Vätskereppellerande.
 
Kemisk förnickling används bla inom offshore, gruv, fordons- och livsmedelsindustrin.