Miljöpolicy

Brinks verksamhet bedrivs så att miljön skyddas samt att råvaror och energi utnyttjas på bästa sätt.
Vårt miljöarbete styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Vi uppfyller kraven i SS-EN ISO 14001: 2015.
Vi uppfyller myndigheternas krav.
Vi förebygger föroreningar till mark, luft och vatten.

Vi kör kontinuerliga förbättringar genom att sätta mål och genomföra tillhörande handlingsprogram.
Vi har en långsiktig miljöplanering och följer utvecklingen inom vårt verksamhetsområde.
Dokumenterade rutiner finns utarbetade för att förebygga störningar eller haveri.
 
VD har det övergripande ansvaret och följer fortlöpande miljöarbetet.

Norrköping 2006-09-26
Björn Brink
VD

Brink Förnickling AB är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004